W sobotę, ostatniego dnia września, na strzelnicy Zakładu Karnego w Łupkowie odbył się pierwszy mityng strzelecki organizowany przez funkcjonariuszy – dla funkcjonariuszy. Imprezę swoim patronatem objął Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie.

I Podkarpacki Mityng Strzelecki Służb Mundurowych to inicjatywa funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Jaśle i Aresztu Śledczego w Sanoku. Początkowo miało to być zwykle spotkanie pasjonatów strzelectwa, militariów i kolekcjonerów broni. Szybko jednak okazało się, że idea trafiła na podatny grunt. Nic dziwnego skoro adresowana ona była do funkcjonariuszy Służby Więziennej – ludzi, dla których w dużej części broń jest wpisana w codzienne życie. Liczba chętnych do udziału była na tyle duża, że podjęto decyzję o nadaniu imprezie bardziej formalnych ram i objęcia jej zasięgiem funkcjonariuszy z innych formacji. Zgodnie z przewidywaniami chętnych nie brakowało – pozostało dopełnić kwestii organizacyjnych i porządkowych. Tutaj z pomocą organizatorom przyszedł Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie – płk Marek Grabek, który również objął patronatem zaplanowany w trakcie mityngu turniej strzelecki.

Łącznie w imprezie wzięło udział ponad 30 uczestników – funkcjonariuszy Służby Więziennej, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, WOT a także przedstawicieli Ligi Obrony Kraju. Mityng był okazją do wymiany doświadczeń, zapoznania się z nowinkami w zbiorach przybyłych na łupkowską strzelnicę kolekcjonerów i oczywiście oddaniu bardziej lub mniej celnych strzałów do tarczy. Ci, którzy czuli się na siłach wzięli udział w Turnieju Strzeleckim o Nagrodę Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej. Najlepszą celnością w strzelaniu z pistoletu wykazał się Piotr Szczerba na co dzień pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej, drugie miejsce wywalczył Sebastian Skóra – funkcjonariusz rzeszowskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej a trzecie miejsce zajął Jarosław Wójtowicz –pełniący służbę w OISW Rzeszów. Pamiątkowe statuetki dla zwycięzców ufundowała Służba Więzienna a o nagrody rzeczowe zadbały wspierające imprezę firmy – EDEX Jasło i „Bunkier” Krosno. Wzorem wielu zawodów również w trakcie mityngu nie zabrakło kategorii specjalnej – sędziowie turnieju ufundowali nagrodę „za największą ilość dziewiątek”.

Podkarpacki Mityng Strzelecki Służb Mundurowych to doskonały przykład imprezy, która stara się łączyć i integrować ludzi dzielących wspólną pasję. Ludzi, którzy w swojej codziennej służbie są skazani na współpracę. Dzięki nim, dzięki ich wspólnym staraniom wszyscy możemy czuć się bezpieczniej. Organizatorom gratulujemy pomysłu i czekamy na kolejną edycję mityngu.

Tekst: Bożena Ulidowska

 

I Mityng za nami

30 września 2017

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave