M I T Y N G

Podkarpacki Mityng Strzelecki Służb Mundurowych to coroczna, jednodniowa impreza integrująca środowiska strzelców wywodzących się z formacji mundurowych. W dotychczas przeprowadzonych Mityngach uczestniczyli więziennicy, strażnicy graniczni, strażacy zawodowi, policjanci, celnicy, żołnierze, emeryci wymienionych Służb. Do udziału zapraszamy też środowiska cywilne z organizacji LOK, stowarzyszeń kolekcjonerskich i członków strzeleckich klubów sportowych.

Mityng odbywa się w urokliwej scenerii Bieszczad, na terenie Strzelnicy Zakładu Karnego w Łupkowie. Gospodarzami imprezy są dyrektorzy Zakładów Karnych w Jaśle i Łupkowie, a Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie obejmuje Mityng swoim patronatem.
 

Nasze spotkanie strzeleckie łączy w sobie rywalizację sportową w turnieju pistoletowym i strzelanie rekreacyjne, przede wszystkim z broni palnej będącej w prywatnym posiadaniu osób uczestniczących w Mityngu. Dla tych, którzy swoją przygodę ze strzelectwem dopiero rozpoczynają zabezpieczamy broń palną dedykowaną do celów szkoleniowych i opiekę uprawnionych instruktorów strzeleckich. Wykorzystywanych jest sześć stanowisk strzeleckich i osie o długościach od 25 do 100 m.

Turniej pistoletowy z broni kalibru 9 mm, to ta część Mityngu, która budzi szczególne emocje. Konkurencja dość tradycyjna-odległość strzelania 25 metrów, w postawie stojąc, 13 strzałów do tarczy, z których 10 najlepszych jest wliczanych do punktacji turniejowej. Zwycięzcy otrzymują przepięknej urody trofea oraz nagrody rzeczowe.

Z II-gim Mityngiem zapoczątkowaliśmy zwyczaj, zgodnie z którym do imprezy zapraszamy osobowości znane ze strzeleckich kanałów YouTube. Pierwszym znanym youtuberem, który gościł podczas naszych strzeleckich spotkań był Mateusz Stanisz tworzący arcyciekawy kanał Omnis Arma. Od III Mityngu do grona zaprzyjaźnionych Youtuberów dołączył Marcin Izydorczyk prowadzący kanał Firehand. Nawiązujemy kontakty z innymi osobami, które poprzez sieć www popularyzują strzelectwo. Na III Mityng zapraszał na swoim kanale YouTube Tomek znany bliżej jako T. J. Guns.

Podczas Mityngów zaznajamiamy uczestników z przepisami prawa, które regulują posiadanie broni. Informacji w tym zakresie udzielają niejako z pierwszej ręki funkcjonariusze Wydziałów Postępowań Administracyjnych Komend Wojewódzkich Policji. To z ich informacji zwrotnych wiemy, że sposób zabezpieczenia imprezy i sam przebieg Mityngów jest w ocenie funkcjonariuszy WPA na wysokim poziomie.

Mityng wspiera redakcja czasopisma STRZAŁ.pl, która udostępnia dla uczestników egzemplarze czasopisma, a także zamieściła w numerze listopadowym 2018 r. obszerną relację.

Kolejne edycje Mityngu gromadzą coraz większą rzeszę miłośników strzelectwa i kolekcjonerstwa broni. Niemal codziennie otrzymujemy sygnały od osób zainteresowanych udziałem w kolejnych edycjach. W III Podkarpackim Mityngu Strzeleckim Służb Mundurowych było z nami już ponad 100 osób.

 

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave